Memories of Sofia embroidery

Home for Easter (Part 2)

В търсене на вдъхновение за моите шевици посетих Регионалния исторически музей на София (преустроената Централна минерална баня). Първо бях приятно … More

Home for Easter (Part 1)

Бях в България през великденската ваканция. Програмата, която си бях приготвила, беше почти изцяло изпълнена. I was back to Bulgaria … More