Home for Easter (Part 1)

Бях в България през великденската ваканция. Програмата, която си бях приготвила, беше почти изцяло изпълнена.

I was back to Bulgaria for the easter holidays. The planned agenda was almost entirely followed.

Бях на невероятно красивото шоу “Осмото чудо” на фолклорен ансамбъл “Българе”. Неравноделните български фолклорни ритми бяха представени като стар филмов разказ от 19в. на влюбения с България ирландски журналист от вестник Таймс Джеймс Баучер в разговора си с унгарския композитор Бела Барток пътувайки в “Ориент Експрес”. В ролята на Баучер бе не кой да е, а самият холивудски актьор Бен Крос. Ритми и обичаи бяха непосредствено демонстрирани от прекрасните танцьори на ансамбъла.

Ето какво казва и друг известен актьор Антонио Бандерас за българския фолклор.

Saw the incredible dance show The eighth wonder of national folklore ensemble “Bulgare”. The asymmetric rhythms of the Bulgarian fold music were dramatically presented in an ancient 19th cent. screened conversation between the Irish journalist and Bulgarian culture lover James Bourchier and the Hungarian composer Bela Bartok on the Orient Express train. The prominent Ben Cross in the role of Bourchier. Brilliantly performed rhythms and customs followed each movie scene in order to demonstrate all that had been said.

Here is what another famous actor Antonio Banderas has to say about Bulgarian folklore.

 


Не можах да пропусна да видя и прекрасната постановка на Мариус Куркински “Ревизор” от Н. В. Гогол в Народния театър “Иван Вазов”.

“В тази пиеса няма нито един хубав човек. Гогол критикува и изважда най-лошите качества на хората, взаимната омраза, егоизма, лудостта, безпаметността, корупцията, консумативното в човека. Консуматор, който иска да заграбва всичко, да се възползва от всичко. Притежава всички грехове, от всичко има нужда, лакомията в най-кошмарния й вид. Авторът е просто безпощаден…”, казва режисьорът, който e и на сцената в ролята на Градоначалника.

I could not miss to see the wonderful performance of Marius Kurkinski in Gogol’s “The Government Inspector” at the Ivan Vazov National Theater.

“There is no good guy in this play, Gogol criticises and brings out the worst qualities of men, mutual hatred, selfishness, madness, depravity, corruption, consumerism. The consumer who wants to seize everything, to take advantage of everything. Who has all the sins, needs everything, the greed in its worst kind. The author is simply merciless … “, says the director who is also on stage as the Mayor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s